Uručeni certifikati o osposobljenosti za korištenje elektronskom bazom pravnih propisa Paragraf Lex

Na Pravnom fakultetu dana 04.01.2024. godine uručeni su certifikati o osposobljenosti korištenjem elektronskom bazom pravnih propisa – Paragraf Lex, studentima koji su uspješno okončali obuku u periodu 18.12. – 22.12.2023. godine. Uručenje certifikata izvršeno...