Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

Univerzitet u Granadi objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zismki semestar akademske 2017/18 godine. Konkurs je otvoren za studente I i III ciklusa studija za sve ponuđene studijske programe na Univerzitetu u Granadi.

 • Više informacija o ponuđenim studijskim programima na engleskom i španskom jeziku  možete pronaći na: https://www.ugr.es/en/pages/centros/facultades
 • Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.
 • Stipendija za osoblje obuhvata putne troškova u iznosu od 275 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR.
 • Troškovi vize, dozvole za boravak i osiguranja nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola Univerziteta u Tuzli u zatvorenoj koverti i putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.

Studenti su dužni uraditi i on-line aplikaciju putem linka: https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html najkasnije do 02.05.2017. godine.

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Kopija pasoša
 3. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) na engleskom jeziku
 4. Kopija diplome ( BA, MA ) za kandidate koji se prijavljuju za III ciklus
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (studenti) na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
 7. Dokaz o poznavanju jezika

Studenti su obavezni dostaviti dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi nastava (minimalno nivo B1). Više informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na: http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling

Potrebna dokumentacija za osoblje:

 1. Prijavni obrazac
 2. Kopija pasoša
 3. CV
 4. Mobility Agreement for Training/Teaching
 5. Pozivno pismo ili potvrda fakulteta/odsjeka

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528


Prateći dokumenti

You may also like...