Održano predavanje studentima Pravnog fakulteta na temu “Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini”

“Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini” tema je koju je dana, 09.01.2016. godine, studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli približila zamjenica ombudsmana potrošača Bosne i Herecgovine, Mediha Bakalović. Predavanje je organizirano u okviru nastavnih predmeta “Potrošačko pravo”, kao i “Potrošačko pravo Evropske unije”, a koji se izučavaju u okviru postojećeg nastavnog plana i programa prvog i drugog ciklusa na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Cilj predavanja je bio upoznati studente sa propisima iz oblasti zaštite potrošača, značaju informiranja potrošača o njihovim pravima ali i načinima  zaštite i prava koja im pripadaju na osnovu važećeg propisa.

“Kao važna institucija je Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača jer je to jedna od krovnih institucija za zaštitu potrošača. Naročito sad je to interesantno studentima, u ovoj fazi pridruživanja Evropskoj uniji, kada mi upravo i prezentiramo taj zakonodavni okvir jer je naš Zakon o zaštiti potrošača donesen 2005. godine i on ustvari predstavlja prvi korak implementacije te evropske legislative iz oblasti zaštite potrošača”, rekla je  Mediha Bakalović, zamjenica ombudsmana potrošača Bosne i Herecgovine.

“Smatram da je ovo vrlo korisno zato što je modulima, odnosno nastavnim planom i programom Fakulteta predviđeno da se izučava na prvom ciklusu “Potrošačko pravo”, a na drugom ciklusu “Potrošačko pravo Evropske unije”. U skladu s tim, studentima će biti omogućeno da se na licu mjesta upoznaju sa relelvantnim činiocima kada je u pitanju potrošačko pravo Evropske unije,  koje se direktno tiče ovih daljih aktivnosti koje očekuju Bosnu i Hercegovinu kao kandidata i kao buduće članice Evropske unije”, kazao je prof.dr.sc. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta.

Predavanja su ocijenjena kao uspješna te izuzetno korisna za sve sudionike. Predstavnici Institucije ombdusmana i Pravnog fakulteta istakli su da je ovakav vid saradnje potrebno nastaviti i u budućnosti.

You may also like...