Pravni fakultet osvojio tri nagrade na Petom državnom takmičenju simuliranog suđenja iz oblasti krivičnog prava

Ove godine od 9. do 12. novembra na  Jahorini je održano peto državno takmičenje simuliranog suđenja iz oblasti krivičnog prava pod pokroviteljstvom Američke ambasade. Kao i svake prethodne pa tako i ove godine, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli prisustvovao je istom i ponio sa sobom čak tri nagrade. Moot klub „Universitas“ pokazao je znatnu dominaciju nagradom za najboljeg retoričara koja je pripala studentici Ajši Ibrahimović, zatim nagradom za najbolji pisani podnesak, te sveukupno treće mjesto.

mootslika3

Pod vodstvom predsjednika kluba profesora krivičnog procesnog prava Dževada Mahmutovića i akademskog trenera Bisere Kalabe ovu ekipu činili su Mirza Mujezinović, Ajša Ibrahimović, Ena Morankić, Esmeralda Mrkaljević, Indira Alagić, Lejla Pirić i Azra Jusić.

Ovom prilikom napominjemo da je Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli pod pokroviteljstvom Civil Right Defenders-a na Apelacionom sudu u Kragujevcu od 22. do 24. jula učestvovao na petom po redu Futura Moot Court takmičenju u simulaciji suđenja i poznavanje Europske konvencije za zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Moot klub „Universitas“ iz Tuzle je i ona ovom takmičenju pred eminentnim imenima pravne nauke iz Republike Hrvatske, Srbije i Makedonije osvojio prvo mjesto za najbolji pisani podnesak. Tadašnju ekipu su također činili Mirza Mujezinović, Ena Morankić, Ajša Ibrahimović i Esmeralda Mrkaljević, a ovim sjajnim studentima bili su pridruženi i Alma Muratović, Maja Kraljević, Zlatan Ramić i Anisa Pračić Šehić. I na ovome takmičenju studentima je mentor bio profesor Dževad Mahmutović kao i dvije akademske trenerice Almira Smajić i Irma Mešić.

„Praksa čini majstora, a oba ova takmičenja nama učesnicima pružila su upravo to. Velika je privilegija i obaveza bila stati pred vrhunske pravne stručnjake i dugogodišnje sudije najviših sudskih instanci i pred njima svom žestinom braniti i zastupati vlastite argumente. Također smatram da je i velika čast što smo tako mladi dobili ovako veliku priliku.“ – kazala je studentica Ena Morankić.

„Ovo takmičenje predstavljaju mogućnost i priliku da, još uvijek nesvršeni studenti Pravnih fakulteta pokažu, kako sebi i tako i Sudskom vijeću, na kojem je stupnju njihovo znanje i na koji način se snalaze u sudnici. Također, ova dva takmičenja pružila su mogućnost studentima da se dodatno upoznaju sa Europskom konvencijom za ljudska prava kao i krivičnim materijalnim i procesnim pravom.“ – istakao je student Mirza Mujezinović.

„Velika je čast je biti najbolji retoricar u cjeloukupnom takmičenju, posebno ako se uzme u obzir da istog biraju eminentne sudije suda BiH.“ – skromno je kazala dobitnica nagrade Ajša Ibrahimović.
Ono što je sigurno jeste da je tuzlanski univerzitet izrodio odlične studente, a u budućnosti i vrhunske pravnike.

You may also like...