Novo obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se imatrikulanti po starom nastavnom planu i programu-prije Bolonje- da je Studentska služba Pravnog fakulteta po zahtjevu Ureda za nastavu i studentska pitanja sačinila spisak sa pregledom za svakog imatrikulanta po studijskim godinama koliko je ostalo nepoloženih ispita.

Ukoliko postoje eventualne greške u broju nepoloženih ispita, u Studentskoj službi do srijede 30.11.2016. godine do 14.00 sati mogu imatrikulanti prijaviti eventualnu grešku.

 Ovaj spisak imatrikulanata sa brojem ispita koje nisu položili treba biti tačan kako bi se konačno odlučilo o statusa studenta imatrikulanta.

You may also like...