Obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se studenti imatrikulanti po starom nastavnom planu i programu (prije uvođenja bolonjskog procesa) da ne mogu pristupiti polaganju ispita u mjesecu novembru dok se ne dobije saglasnost nadležnog ministarstva u Vladi TK da je status studenata imatrikulanta produžen.

You may also like...