Obavještenje o upisu na II ciklus

Upis kandidata na II-gi ciklus studija akademske 2016/2017 godine vršit će se u periodu od 13.10.2016. i 14.10.2016. godine od 14,00 sati do 17,00 sati u Studentskoj službi fakulteta.

Za upis se predaju sljedeći dokumenti:

  • Upisni list;
  • Semestralni list;
  • ŠV obrazac (2x) za II-gi ciklus studija;
  • 2 fotografije velićine 4×6;
  • Uplatnicu u iznosu od 1.200,00 KM -2 primjerka;
  • Index (uredno popunjen na prvoj stranici sa ličnim podacima)

NAPOMENA: Upisni materijal se kupuje u skriptarnici na Ekonomskom fakultetu.

You may also like...