Dopuna konkursa za upis kandidata na drugi i treći ciklus studija u ak. 2016/17

Na osnovu Odluke Senata, broj: 03-6201-13.2/16 od 07.09.2016. godine
UNIVERZITET U TUZLI
OBJAVLJUJE
DOPUNU KONKURSA

I

Konkurs za upis kandidata na drugi ciklusa studija – master/magistarski studij na fakultete Univerziteta
u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 20.06.2016.
godine, ostaje otvoren do 25. septembra tekuće godine.

II

Konkurs za upis kandidata na treći ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u
Tuzli u akademskoj 2016/17. godini, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 20.06.2016.
godine, ostaje otvoren do 25. septembra tekuće godine.

You may also like...