Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „830. godina Povelje bana Kulina“

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Naučnog društva pravnika 20. i 21. decembra 2019. godine u prostorijama Fakulteta održan je naučni skup pod naslovom „830. godina Povelje bana Kulina“. Učešće na skupu uzelo je preko četrdeset istaknutih akademskih radnika i samostalnih istraživača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Oni su tokom dvodnevnog rada skupa prezentirali rezultate svojih istraživanja vezanih za spomenutu Povelju bana Kulina, koja predstavlja jedan od najmarkantnijih pravnih dokumenata ne samo srednjovjekovne bosanske države, već cjelokupnih južnoslavenskih prostora. Određeni broj referata bio je posvećen različitim pitanjima iz historije države i prava srednjovjekovne Bosne i susjednih zemalja, ali i različitim pozitivno-pravnim i sociološko-politološkim temama.

Tokom drugog dana naučnog skupa upriličena je i promocija posthumno publikovane knjige prof. dr. Saliha Jalimama pod naslovom „Kulin veliki sin Bosne“, čiji su promotori bili prof. dr. Midhat Spahić  i doc. dr. Mirza Džananović.

You may also like...