Obavještenje studentima i zaposlenicima Univerziteta u Tuzli

Odlukom Senata Univerziteta broj: 03-6957-3/19 od 24.12.2019. godine određeno je da će se nastava planirana za 03.01.2020. godine održati dana 28.12.2019. godine.

Radi podrške uspješne realizacije citirane odluke, svi zaposlenici Univerziteta će raditi u subotu 28.12.2019.godine, što bi predstavljalo nadoknadu za dan 03.01.2020. godine, kada neće raditi.

You may also like...