Obavijest o predispitnim konsultacijama iz predmeta: Teorija prava, Teorija države, Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio) i Uvod u pravo EU

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Tuzla, 04.12.2019.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI da će se predispitne konsultacije iz predmeta: TEORIJA DRŽAVE, TEORIJA PRAVA, MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO (OPĆI I POSEBNI DIO) i UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE održati 16.12.2019. godine (PONEDJELJAK) sa početkom u 11,30 časova.

You may also like...