Obavijest o ispitima iz predmeta: Uvod u pravo EU, Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio)

UNIVERZITET U TUZLI

  PRAVNI FAKULTET

Tuzla, 02.12.2019. godine

O B A V I J E S T  

O   ISPITIMA  IZ PREDMETA:

UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – OPĆI DIO i MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – POSEBNI DIO)

      Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, održati 23.12.2019. (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 časova.

You may also like...