Poziv za apliciranje na program studentske prakse u kompaniji „Šišedžam soda Lukavac“ d.o.o

„Šišedžam  soda Lukavac“ d.o.o dio je Šišedžam grupacije sa sjedištem u Istanbulu, koja svake godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Šišedžama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpisuje Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 6 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično.

S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Šišedžam soda Lukavac” d.o.o.

Programom studentske prakse u 2020. godini za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli odobrena je jedna (1) pozicija.

Poziv je otvoren do 20. 11. 2019. godine

You may also like...