Obavijest za imatrikulante

 SPISAK IMATRIKULANTI 2019-20

R. br. Br. indexa Prezime, ime roditelja i ime studenta
1 2 3  
  I-127/14 HALILOVIĆ Edin EDINA  
  2333/13 KADIRIĆ Mirzet LEJLA
  1877/10 KUMRIĆ Alija BELMA  
  1660/09 MARINIĆ Bruno DAMIR  
  I-63/14 MEMIĆ Hidajet NUDŽEJMA  
  1974/10 MEŠANOVIĆ Kemo ADMIRA  
  2360/13 MUJKIĆ Senaid SENAIDA  
  2305/12 MUSTAFIĆ Sefer AMIR  
  2283/12 NIŠIĆ Seid EDISA  
  2310/12 OSMIĆ Advija IRINA  
  2367/13 POZDEROVIĆ Reuf SELMA  
  1935/10 RAHMANOVIĆ Šaćir ZERINA  
  I-31/14 TERZIĆ Nedim BELMA  
  1989/10 TUNJIĆ Milijan IVAN  
  V-891/12 SELMIĆ Mirsad AMRA  

Obavještavaju se studenti imatrikulanti koji su 01.10.2019.stekli status imatrikulanta da se jave u Studentsku službu do 18.10.2019 godine radi evidentiranja statusa imatrikulanta i preuzimanja ličnih dokumenata radi eventulne prijave Zavodu za zapošljavanje.

STUDENTSAK SLUŽBA

You may also like...