Održano uručivanje donacije ERASMUS + projekta: “Development and Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia and Herzegovina through Cross-regional Peer Learning/INCLUSION”

Dana 17.5.2019. godine u 11h na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održano je uručivanje donacije koja je proistekla iz Projekta ERASMUS +: “Development and Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia and Herzegovina through Cross-regional Peer Learning/INCLUSION” u kojem je učestvovao i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, čiji je voditelj bila: Dr.sc. Jasmina Alihodžić, van. prof., u vrijednosti od 100.000 KM. Navedeni iznos je namijenjen za opremanje i potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli u vidu, računara, laptopa, printera i drugih elektronskih uređaja, koji će u najvećoj mjeri koristiti studentima. Također, na istom događaju je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Izudin Hasanović uručio apart za edukaciju slijepih osoba Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u vrijednosti od 8000 KM, a koju je u ime Fakulteta preuzeo dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof.dr.sc. Zamir Mrkonjić.

You may also like...