O B A V I J E S T O ISPITIMA IZ PREDMETA: UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – OPĆI DIO i MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – POSEBNI DIO

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, održati 22.5.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 časova.

You may also like...