Obavijest o ispitima iz predmeta Uvod u pravo EU, Međunarodno javno pravo – opći i posebni dio

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, na temelju molbe studenata, održati 29.4.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,30 časova, a ne 22.4.2019., kako je istaknuto ranijim obavještenjem.

You may also like...