Obavijest o potpisivanju Sporazuma

Dana 17.04. 2019 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne uprave za inspekcijske, Ministarstva pravosuđa i uprave, Općinskog suda u Kalesiji,

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je da omogućistudente da nauči praktičnim vještinama i profesionalnoj odgovornosti dajući im mogućnost da se upoznaju sa primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, vodeći računa ne samo o opštim pravnim izvorima nego i o vrijednostima koje su od najveće važnosti za efikasan pravni sistem, kao što su vladavina prava, pravda, poštenje, visoki etički standardi.

You may also like...