Posjeta studenata Pravnog fakulteta MUP-u TK-a

Dana (10.04.2019. godine) u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, upriličena je posjeta studenata III godine Pravnog fakulteta, shodno Okvirnom sporazumu o obrazovnoj i naučno-stručnoj saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Pravnog fakultata Univerziteta Tuzla.

Tokom posjete studentima su održana predavanja iz oblasti organizacije, nadležnosti i rada Uprave policije MUP TK-a. nakon čega su studenti kroz direktnu diskusiju sa izlagačima uzeli aktivno učešće u realizaciji navedene teme.

You may also like...