Obavijest o ispitima iz predmeta Uvod u pravo EU, Međunarodno javno pravo – opći i posebni dio

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, održati 22.4.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova.

You may also like...