Potpisan Sporazum o saradnji

Dana 14. 02. 2019 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalnog tužilaštva TK, Regionalne advokatske komore Tuzla i Općinskog suda u Tuzli.

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je da omogući da studente nauči praktičnim vještinama i profesionalnoj odgovornosti dajući im mogućnost da se upoznaju sa primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, vodeći računa ne samo o opštim pravnim izvorima nego i o vrijednostima koje su od najveće važnosti za efikasan pravni sistem, kao što su vladavina prava, pravda, poštenje i visoki etički standardi.

You may also like...