Obavijest o ispitima iz predmeta: Uvod u pravo EU, Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio)

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, održati 20.02.2019. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 časova.

You may also like...