Predstavnici Pravnog fakulteta učestvovali na prvoj zajedničkoj univerzitetskoj konferenciji posvećenoj temama iz oblasti građanskog obrazovanja

03. i 04. 12. 2018. godine u Rektoratu Univerziteta uSarajevu u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava, a usaradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegoviniodržana je prva zajednička univerzitetska konferencija posvećenu temama izoblasti građanskog obrazovanja. Konferenciju je svečano otvorio Nicholas Hersh,media ataše Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, a prisutnima se, izmeđuostalih, obratila i rektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr. sc. NerminaHadzigrahić.  U radu konferencije suučestvovali nastavnici i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Fakultetapolitičkih nauka i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Filozofskogfakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Filozofskog fakultetaUniverziteta u Banjoj Luci, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Pravnogfakulteta Univerziteta u Bihaću i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.Studenti su nakon stručnog panela posjetili Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovinei Narodno pozorište u Sarajevu, gdje su prisustvovali prvom činu generalneprobe Rossinijeve opere Il barbiere di Sivigli, koju je na scenu sarajevskogpozorišta postavila talijanska grupa umjetnika Zero Positivo. Prvi stručnipanel kojem je prisustvovalo oko 120 studenta, uključujući i studente Pravnogfakulteta Univerziteta u Tuzli, između ostalih, vodio je  i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta uTuzlu prof. dr. sc. Izudin Hasanović. Pored prof. Hasanovića na predmetnojkonferenciji Pravni fakultet i Univerzitet u Tuzli predstavljala je i prof. dr.sc. Dženeta Omerdić. 

You may also like...