Na Pravnom fakultetu održana tribina pod nazivom: „Značaj odluka ZAVNOBiH-a za državotvornost Bosne i Hercegovine“.

U petak, 23. 11. 2018.. godine u 10,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u organizaciji Pravnog fakulteta  Univerziteta u Tuzli, povodom 75-e godišnjice Dana državnosti Bosne i Hercegovine, jednog od najznačajnijih datuma u hiljadogodišnjoj historiji naše domovine, održana je javna tribina pod nazivom: „Značaj odluka ZAVNOBiH-a za državotvornost Bosne i Hercegovine“. Uvodničari na tribini bili su: prof. dr. sc. Hasanović Izudin, prof. dr. sc. Mutapčić Edin, prof. dr. sc. Dženeta Omerdić i prof. dr. sc. Karić Amir.

You may also like...