Održana simulacija za studente na temu “Obrazovanje koalicije u multietničkoj državi”

Fondacija Konrad Adenauer Stiftung i Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli održali su 16. i 17. novembra 2018. godine simulaciju na temu “Obrazovanje koalicije u multietničkoj državi” za studente Pravnog fakulteta. Simulaciju, odnosno plansku igru možemo odrediti kao metodološki organiziranu aktivnost u kojoj veći broj učesnika razdvojenih u manje grupe međusobno komunicira na osnovu dodijeljenih uloga. U ovoj simulaciji učesnici igraju uloge različitih političkih predstavnika, te vode pregovore o obrazovanju koalicije i vlade u fiktivnoj, multietničkoj državi. Cilj je kod učesnika unaprijediti analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine, kao i vještinu rada u timovima.

Nakon uvodnih riječi Dr. Elvisa Kondžića, predstavnika Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini i Dr. sc. Izudina Hasanovića, dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, aktivnost su moderirali Dr. sc. Ehlimana Spahić, doc. Mr. Enita Čustović i Mr. Nermin Keranović. U aktivnosti su učestvovali studenti prvog ciklusa studija Pravnog fakulteta, koji su kazali da su ovakve simulacije jedna odlična prilika za unaprijeđenje vlastitih vještina i timski rad pod pritiskom. Ovakve aktivnosti će zasigurno pomoći oblikovanju kvalitetnijeg kadara, stav je studenata. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo Dr. sc. Aniti Petrović, prodekanesi za nastavu i studentska pitanja, za organizaciju i koordinaciju simulacije, svim učesnicima i Fondaciji Konrad Adenauer Stiftung.

You may also like...