Obavijest o ispitima iz predmeta: Uvod u pravo EU, Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio)

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, predviđen za 30.10.2018. (utorak) održati 05.11.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova.

You may also like...