Sutkinja Mel Flanagan održala predavanje na Pravnom fakultetu u Tuzli

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 22. 10. 2018. godine gostovala je sutkinja Mel Flanagan, koja je prisutnim studentima održala predavanja na temu „Implicitne predrasude i temelji pravde“.

Sutkinja Mel Flanagan je dugogodišnja ekspertica za stručno obrazovanje sudija, sa preko trideset godina radnog iskustva u pravosuđu, od kojih preko deset godina u tužiteljstvu i preko dvadeset godina u sudu. Bila je predsjednica odjeljenja za nasilje u porodici u Okružnom sudu u Wisconsinu. Dobitnica je brojnih nagrada za svoj edukativni i sudijski angažman. Dekanesa je koledža za edukaciju sudija u Wisconsinu.  Predavačica je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (kurs Rod i pravo). Nositeljica je Fullbright stipendije za Bosnu i Hercegovinu.

Predavanje je realizirano u okviru projekta „Kliničko obrazovanje za studente prava u Bosni i Hercegovini“, koji implementira Nacionalni centar za državne sudove (NCSC) – Ured u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku U. S. State Department-a, odnosno Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.

Svrha projekta jeste izgradnja kapaciteta pravnih fakulteta za izvođenje tzv. kliničke nastave, kao oblika nastavnih aktivnosti koje su usmjerene ka „učenju zasnovanom na praksi“, a koje imaju za cilj dodatno unapređenje vještina studenata prava za zastupanja u sudskim postupcima, te njihovu još kvalitetniju pripremu za obnašanje odgovornih funkcija sudije, tužioca ili advokata.

Projekat se realizira na pravnim fakultetima javnih univerziteta u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli.

You may also like...