Mahir Muharemović uspješno odbranio doktorsku disertaciju

Kandidat Mahir Muharemović je 19. 10. 2018. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod naslovom “Međunarodni investicijski ugovori i ljudska prava: analiza primjene temeljnih ljudskih prava u okvirima međunarodnih investicijskih ugovora”, pred komisijom koju su činili: prof. dr. Izudin Hasanović, predsjednik Komisije, prof. dr. Sakib Softić, mentor i član, te prof. dr. Dženeta Omerdić, član.

Dr. sc. Mahir Muharemović je prvi alumnista Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji je na ovom fakultetu okončao sva tri ciklusa studija: dodiplomski studij, drugi (master) i treći (doktorski) ciklus studija. Istovremeno, on je prvi kandidat koji je odbranio doktorsku disertaciju i okončao treći ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja.

Dodiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Mahir Muharemović je završio 2009. godine kao zlatni student Univerziteta u Tuzli, te je neposredno nakon toga na Pravnom fakultetu bio biran u saradničko zvanje asistenta, na kojem je nekoliko godina bio angažiran kao spoljni saradnik. Ipak, svoju profesionalnu karijeru gradio je u u pravosuđu u Bosni i Hercegovini, prvo kao pripravnik u Kantonalnom Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, potom kao stručni saradnik u Općinskom sudu u Gradačcu, te na kraju kao sudija Osnovnog suda u Bjeljini. Do sada je objavio devet naučnih i stručnih radova, te jednu knjigu. Govori njemački i engleski jezik, a u radu se korisiti i francuskim jezikom.

01. 11. 2018. godine dr. sc. Mahir Muharemović će preuzeti funkciju naučnog savjetnika – program koordinatora u Programu vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer sa sjedištem u Bukureštu.

Kolektiv Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli želi dr. sc. Mahiru Muharemoviću puno uspjeha u njegovom daljem radu, uz nadu da će njegov primjer poslužiti kao inspiracija mnogim našim studentima da marljivim i predanim radom ostvare ista ili još veća akademska i profesionalna postignuća.

 

You may also like...