Obavještenje za predmete Uvod u pravo EU i Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio)

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se predispitne konsultacije iz predmeta Uvod u pravo EU, kao i Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio) održati 15.10.2018. ponedjeljak sa početkom u 11,00 časova.

Predmetni profesor: dr sc. Dženeta Omerdić, vanr.prof.

You may also like...