Potpisan sporazum o saradnji Pravnog fakulteta sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK i Općinskim sudom u Živinicama

20. 09. 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličeno je potpisivanje sporazuma o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Općinskim sudom u Živinicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Sporazumi koje su potpisali mr. sc. Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ibrahim Bubić, predsjednik Općinskog suda u Živinicama i prof. dr. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli imaju za cilj uspostavljanje ili daljnje proširivanje obrazovne, naučne i stručne saradnje između navedenih institucija.

Potpisivanje sporazuma inicirali su predstavnici Pravnog fakulteta, a ova vrsta aktivnosti predstavlja dio agende inoviranja nastavnih planova i programa na Pravnom fakultetu u čijem fokusu je produbljivanje praktičnih znanja i vještina studenata ovog fakulteta.

Implementacijom navedenih sporazuma studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli će dobiti priliku da se kroz posjete organizacionim jedinicama spomenutih institucija upoznaju sa primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, prošire svoja praktična znanja i vještine te na taj način dodatno obogate svoje spoznaje iz oblasti prava.

U bliskoj budućnosti predstavnici Fakulteta će inicirati potpisivanje sličnih sporazuma sa svim pravosudnim tijelima na području Tuzlanskog kantona, pojedinim organima uprave te drugim subjektima u okviru kojih se može realizirati ovakva vrsta obrazovnih aktivnosti.


You may also like...