Svečana akademija Civitas školskog programa građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u srijedu 20. 06. 2018. godine sa početkom u 13,00 sati, u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS-a u saradnji sa i uz podršku Ambasade sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održana je se svečana akademija Civitas školskog programa građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Na kojoj su dodijeljena priznanja najuspješnim školskim kolektivima učesnicima programa „Demokratske i sigurne škole“, dodjela posebnih priznanja muzejskim ustaniovama za realizaciju NuM festivala muzejske pedagogije i aktivnog građanstva u školskoj 2017/18 godini, dodjela priznanja školskim kolektivima i pojedincima najzaslužnijim za provedbu uspješne prakse organizacije školskih „Projekat građanin“, takmičenja u Tuzlanskom kantonu, kao i dodjela priznanja nastavnicimma osnovnih i srednjih škola i fakulteta u Bosni i Hercegovini pod nazivom „NajNastavnik“ u Bosni i Hercegovini.

Direktor CIVITAS-a mr. Sandra Sladaković u prigodnom obraćanju istakla je između ostalog „Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na prvoj svečanoj akademiji koju organiziramo u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli kako bismo odali priznanje pojedincima i kolektivima koji su u protekloj školskoj godini dali poseban doprinos promociji demokratskih vrijednosti u školama i zajednicama, te kvalitetnoj provedbi nastave građanskog obrazovanja.„

Dekan Pravnog Fakulteta Univerziteta u Tuzli se obratio sledećim riječima „Imam zaista izuzetnu čast da uvodnim govorom pozdravim u ime studenata, i nastavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sve prisutne koji učestvuju na ovoj svečanoj akademiji. Čast je govoriti ovim povodom pred tako uglednim auditorijumom kakav ste vi danas.A još veća čast biti nosilac priznanja jedno je od najvećih počasti koja može pripasti nastavniku u BiH. Nastavljanjem tradicije dodjela priznanja NAJ Nastavnik Demokratske i sigurne škole priznananja partnerskim muzejskim ustanovama  CIVITAS BiH  ponovo je prepoznao univerzalne vrijednosti koje se primjenjuju u BiH Zato ovo priznanje obavezuje nas na rad u skladu sa vrijednostima koje su bile razlog za dodjelu priznanja i u čiju čast je samo priznanje ustanovljeno njegovanju i razvijanju  svih vrijednosti građanskog obrazovanja u BiH u korist cjelokupne bosansko hercegovačke nauke i kulture.“

You may also like...