Obavijest o ispitima: Uvod u pravo Europske unije, Međunarodno javno pravo – opći dio i Međunarodno javno pravo – posebni dio

O B A V I J E S T

O  ISPITIMA IZ PREDMETA:

UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – OPĆI DIO i MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – POSEBNI DIO

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se ispiti iz navedenih predmeta održati 19.6.2018. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova.

dr sc. Dženeta Omerdić, vanr.prof.

You may also like...