Predstavljen ConnectED Club

Prateći nastavak ConnectED kampanje danas je upriličeno predstavljanje i osnivanje ConnectED Club-a, kluba za povezivanje poslodavaca i studenata, dekanu Pravnog fakulteta prof. Hasanoviću. Ovaj klub će tokom trajanja ConnectED kampanje poslužiti kao model i uvod u uspostavljanje dugoročnog rješenja za “zbližavanje” pravne struke i studenata prava u Tuzli.

ConnectED Club ima za cilj da postavi temelje za procedure, organizaciju rada, uspostavljanje hijerarhije i slično jednog dugoročnog rješenja koje će se baviti stalnom komunikacijom između tržišta rada i studenata. Cilj jeste da se taj model može iskoristiti na praktičnom primjeru svakog fakulteta, na način da poslodavci imaju ulazne informacije od studenata o stečenim znanjima, a studenti imaju ulazne informacije o potrebama tržišta rada. Na taj način želi se ubrzati proces traženja posla, smanjiti period čekanja i usmjeriti studenata upoznavši ga sa poslovima koji se nalaze na tržištu rada.

Koordinator ConnectED tima za Tuzlu, Kenan Gutić, kazao je sljedeće: “Ovaj klub bi trebao poslužiti kao primjer za sve fakultete, odnosno kao model kako zbližiti poslodavce i studente. Suština tog modela jeste okupljanje u jedan klub i organizacija susreta članova tog kluba, sa tematikom međusobnih problema i iznalaženja rješenja za te probleme. Što se tiče studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mi planiramo u narednih godinu dana pokrenuti takav jedan klub na dugoročnom planu, van ove kampanje, upravo sa navedenim ciljevima. Trenutno smo u procesu pregovaranja sa organizacijama takvog tipa na području Grada Sarajeva, te ukoliko ta etapa plana prođe po planu, mogli bi uskoro očekivati i neke konkretne rezultate.”

You may also like...