Počela nastava III ciklusa studija na Pravnom fakultetu

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli otvoren je III ciklus – doktroski studij. Otvaranju su prisustvovali pored polaznika III ciklusa, nastavnici Fakulteta, rektor i prorektori Univerziteta, dekani  fakulteta, kao i predsjednik Upravnog odbora akademik Enver Zerem. Početak nastave na trećem ciklusu predstavlja značajan događaj ne samo za razvoj Fakulteta i Univerziteta, već i za razvoj šire društvene zajednice.

Treći ciklus studija na Pravnom fakultetu u Tuzli izazvao je veliko interesovanje, pa je umjesto pet planiranih kandidata, upisano njih deset. Jedan od kandidata je i Ervina Halilović, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli koja je prethodna dva ciklusa studija završila na Pravnom fakultetu u Tuzli.

„Dakako da mi je zadovoljstvo, što je Pravni fakultet organizovao ovaj treći ciklus i drago mi je što ću svoju karijeru nastaviti ovdje, s obizom da mi je uslov ua izbor docenta doktorski studij i jako mi je drago što je to na mom matičnom Univerzitetu. Zahvaljujem se Univerzitetu i Pravnom fakultetu i menadžmentu što su omogućili ovaj treči siklus, odnosno doktorski studij,“ kazala je Ervina Halilović, viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Nastava trogodišnjeg doktorskog studija odvijat će se kroz šest semestara. U prva dva semestra odvijat će se teorijska nastava i polaganje ispita, dok će treći i četvrti semestar biti istraživačkog karaktera u okviru kojeg će se izrađivati naučno-istraživački projekat, dok će peti i šesti semestar biti rezervisani za prijavu i odbranu doktorske disertacije.

„Plan i program je interdisciplinaran, pored prava sadrži i druge predmete i zbog toga je pobudio veliko interesovanje kandidata, gdje je prijavljeno više nego što primamo. I u naučno nastavnom procesu nastojat ćemo da pored naših domaćih nastavnika dovedemo eminentne profesore iz BiH i akademike,“ objasnio je prof. dr. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta u Tuzli.

Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović, smatra da je organizovanje trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu u Tuzli od velikog značaja ne samo za tuzlanski Univerzitet, već i za širi prostor Tuzlanskog kantona.

„Prije svaga Pravni fakultet, odnosno stručnjaci tako visokog zvanja i znanja, kakvi su doktori pravnih nauka, bitno kreiraju svakodnevni život kroz svakodnevnu praksu i rad u pravosudnim organima i institucijama od sudstva preko tužilaštva, advokature itd.“, zaključio je prof. dr. Enver Halilović – rektor Univerziteta u Tuzli.

Odbranom doktorske disertacije na Pravnom fakultetu u Tuzli dobija se diploma doktora društvenih nauka iz prava iz usmjerenja krivičnog, državnog, istorijskog, građanskog i upravnog prava.

You may also like...