Akcija uređenja dvorišta

Kao uvertira u predstojeću veliku terensku akciju čišćenja ilegalnih deponija otpada, koja će biti održana u septembru mjesecu ove godine, u petak (11.05.2018.) provedena je akcija uređenja dvorišta ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Riječ je o nastavku već ranije započete saradnje sa ovom visokoškolskom ustanovom, a koja se odgledala u potpunom adaptiranju parka koji se nalazi u neposrednoj blizini. Tom prilikom smo izvršili niveliranje terena, zamjenu klupa i kanti kao i pošumljavanje.

U provedenoj akciji uređenja/kreiranja cvijetnjaka učestvovali su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, učenici OŠ Tušanj, kao i članovi Organizacionog odbora “Let's Do It Tuzla”. Stručnu podršku istoj pružili su uposlenici JKP “Komunalac” Tuzla, dok su sadnice cvijeća donirane od strane kompanije Eko život d.o.o. Tuzla.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Let's do it Tuzla na uspješnoj saradnji, ali svakako i vrijednim učesnicima, partnerima i sponzorima bez kojih ova aktivnosti ne bi bila moguća!

You may also like...