Završen krug antidiskriminacijskih debata na teme Antidiskiminacijske politike i prakse za studente pravnih fakulteta

Tokom vikenda 21. i 22. aprila, 2018. godine u Sarajevu predstavnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Jasmina Valjevac, Benjamin Gibić i Kenan Gutić završili su učešće i krug antidiskriminacijskih debata na teme Antidiskiminacijske politike i prakse za studente pravnih fakulteta u organizaciji NVO Prava za sve.

Inače, Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

U sklopu svojih osnovnih aktivnosti organizacija Prava za sve je pokrenula i projekt antidiskriminacijskih debata za studente pravnih fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine. Pozivu za učešće se odazvao i Pravni fakultet našeg Univerziteta sa pomenutim učesnicima. Tokom perioda akademske 2017/2018. godine održano je nekoliko debata u različitim gradovima i lokacijama Bosne i Hercegovine, a teme su, iako svaki put različite, bile iz oblasti antidiskriminacijskih politika. Studenti su imali priliku da se susretnu sa aktuelnim problemima ove tematike, razgovaraju o mogućim pravcima kretanja u oblasti prava po pitanjima o kojima su diskutovali, rade na rješavanju slučaja iz prakse, učestvuju u simuliranom suđenju i što je najvažnije razmjene međusobna poznanstva i iskustva sa drugim studentima iz cijele Bosne i Hercegovine.

„Prikupljena znanja na svim organizovanim debatama će poslužiti kao odličan temelj za dalji razvoj dijaloga o ovoj tematici sa našim ostalim studentima. Pored toga, stekli smo i neka druga iskustva koja planiramo primjeniti i u našem svakodnevnom radu sa studentskim organizacijama, što će zasigurno podići nivo kritičnog razmišljanja studenata, a sve u cilju što boljeg profilisanja svih studenata našeg fakulteta.“ – kazao je Kenan Gutić, predsjednik Studentskog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pod skraćenim nazivom Legis.

Ovo je prva godina realizacije ovakvog tipa projekta u organizaciji NVO Prava za sve, no uvidjevši veliki uspijeh istog, organizatori su najavili nastavak rada na ovoj ideji i projektu.

You may also like...