Studenti posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Spske iz Bijeljine, grupa od 40 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli je danas posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete bio je upoznavanje studenata sa strukturom i funkcionisanjem Suda Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom su kroz prezentacije upoznali studente sa organizacijom, načinom rada, praksom i ostvarenim rezultatima Suda Bosne i Hercegovine.  Studenti su postavljali pitanja i izrazili zahvalnost za iskazanu dobrodošlicu i informacije koje su tokom posjete saznali.

Gosti su, takođe, imali priliku pogledati snimak svjedočenja svjedoka sa mjerama zaštite iz jednog predmeta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.

You may also like...