Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

Univerzitet u Granadi objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18 godine.

Konkurs je otvoren za studente I, II i III ciklusa studija za sve ponuđene studijske programe na Univerzitetu u Granadi.

Lista ponuđenih studijskih programa na engleskom jeziku:
–    Za Master studij
–    Za Dodiplomski studij

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.
Stipendija za osoblje obuhvata putne troškova u iznosu od 275 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR.
Troškovi vize, dozvole za boravak i osiguranja nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola Univerziteta u Tuzli u zatvorenoj koverti i putem e-maila: sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.

Studenti su dužni uraditi i on-line aplikaciju putem linka: https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html najkasnije do 25.10.2017. godine.

Potrebna dokumentacija za studente koju dostavljaju Uredu je:
1. Prijavni obrazac
2. Kopija pasoša
3. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) na engleskom jeziku
4. Kopija diplome ( BA, MA ) za kandidate koji se prijavljuju za III ciklus
5.Dokaz da su upisani na Master/Doktorski studij za kandidate koji se prijavljuju za II ili III ciklus
6. Pozivno pismo potpisano od strane koordinatora Univerziteta u Granadi za kandidate koji se prijavljuju za II ciklus
7. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
8. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
9. Dokaz o poznavanju jezika
10. Plan istraživanja potpisan od strane studenta za kandidate III ciklusa

Studenti su obavezni dostaviti dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi nastava (minimalno nivo B1).

Više informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na:
http://www.clm-granada.com/en/esp/examenes/elade/elade.html
https://siele.org/en/home
http://www.dele.org

Više informacija o načinu prijave pogledajte na web stranici: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528

You may also like...