Obavijest o dodjeli certifikata

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Općinskim sudom Tuzla ove akademske godine organizovao je kliničko pravno obrazovanje za studente IV godine ovog fakulteta kroz Klinike Građansko parnično procesno pravo i Građansko vanparnično i izvršno procesno pravo.

U skladu s tim dana, 29. 06. 2017 godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu, bila je upriličena dodjela certifikata, za studente koji su uspješno završili ovaj vid obrazovanja.

Preventivni cilj ovog vida obrazovanja jeste da se studenti obuče onim praktičnim vještinama koje će in biti potrebne kako bi svoju buduću profesiju obavljali kompetetno, savjesno i sa visokim profesionalnim moralom. Na taj način studentima se pružila mogućnost da primjenjuju pravo u stvarnim situacijama te da shvate sopstvenu odgovornost pred sudom i svojom profesijom. Rad u sudu studenti su obavljali pod budnim okom sudija i profesorice.

Zadovoljavajući ove poterebe, ovaj vid obrazovanja imalo je za cilj pozitivan uticaj na kvalitet obrazovanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

You may also like...