Konkurs za najbolji esej na temu „Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini”

Strukovno udruženje „Pravni institut u Bosni i Hercegovini“ u sklopu projekta “Political reforms in Bosnia and Herzegovina – Short cuts and proposals – towards a more effective state of Bosnia and Herzegovina”, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini raspisuje

KONKURS 

za najbolji esej na temu „Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ 

Esej treba da bude posvećen aktuelnim pitanjima i temama koje se odnose na reforme/odsustvo reformi u Bosni i Hercegovini u oblasti pravosuđa i treba da sadrži komentare, analize, prijedloge i sugestije u vezi sa mjerama koje akteri reformi (vlasti, stručna udruženja, akademska zajednica ili nevladin sektor) treba da poduzmu da bi unaprijedili stanje u ovoj oblasti. Esej treba da sadrži do 1500 riječi i može biti napisan na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završne godine dodiplomskog studija, odnosno postdiplomski i doktorski studenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Autor/ica eseja treba da dostavi na eseju svoje lične podatke: ime i prezime, fakultet, univerzitet, godinu studija, kontakt e-mail, telefon. Eseje će ocjeniti interdisciplinarna komisija. Najbolji esej biće nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 500 KM i biće objavljen na websajtu Pravnog instituta u BiH. Svi studenti – autori eseja biće pozvani da uzmu učešće u projektnim aktivnostima. Konkurs ostaje otvoren do 30.10.2017. godine. Eseji se mogu dostaviti direktno na e-mail adresu info@lawinstitute.ba, sa naznakom „Esej o reformi pravosuđa.“

You may also like...