Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

Masaryk univerzitet, Brno, Česka, objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18 godine.
Konkurs je otvoren za studente I, II i III ciklusa studija, kao i za akademsko i administrativno osoblje koje putem ove stipendije može učestvovati u nastavnom procesu i treninzima/obukama.

Dokumentacija za studente koju studenti dostavlju putem on-line platforme Masaryk Univerziteta:
1.Fotografija (formata 35×45 mm)
2.Motivacijsko pismo
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.Dokaz o poznavanju engleskog jezika
5.CV
6.Transkript ocjena
7.Prijedlog istraživanja (za studente III ciklusa)
8.Pozivno pismo (za studente III ciklusa)

Dokumentacija za osoblje dostavlja putem on-line platforme Masaryk Univerziteta:
1.Fotografija (formata 35×45 mm)
2.Motivacijsko pismo
3.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.Dokaz o poznavanju engleskog jezika
5.CV
6.Pozivno pismo

Aplikacije se vrše on-line putem linka:  https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming/
Informacije o studijskim programima možete naći na: https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue

Krajnji rok za apliciranje je 14. septembar 2017. godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji Vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528

You may also like...