Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. godinu na drugom upisnom roku