Obavijest o ispitima iz predmeta: Uvod u pravo EU, Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio)

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, održati 29.3.2019. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova.