Studenti 3. godine studija posjetili Kazneno-popravni zavod Tuzla

Dana 27.12.2018. godine studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u okviru nastavnog predmeta Penologija koji se izučava na trećoj godini studija posjetili su Kazneno-popravni zavod Tuzla. Grupa studenata posjetila je dio ove ustanove koji...