Predstavnici Pravnog fakulteta učestvovali na prvoj zajedničkoj univerzitetskoj konferenciji posvećenoj temama iz oblasti građanskog obrazovanja

03. i 04. 12. 2018. godine u Rektoratu Univerziteta uSarajevu u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava, a usaradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegoviniodržana je prva zajednička univerzitetska...