Obavijest pomjeranju o ispita iz predmeta: Uvod u pravo Europske unije, Međunarodno javno pravo – opći dio i Međunarodno javno pravo – posebni dio

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da se USMENI ISPIT iz navedenih predmeta, NEĆE održati 30.10.2018. (utorak) sa početkom u 12,00 časova. Studenti će biti naknadno obavješteni o novom terminu.