Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u ak. 2018/19. godini

Konkurs je objavljen 16.06.2018. u dnevnom listu “Oslobođenje”.