Historija države i prava BiH – izazovi i perspektive

Danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je promocija Zbornika pod naslovom: HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BiH –IZAZOVI I PERSPEKTIVE Zbornik je nastao kao rezultat naučne konferencije koja je pod istim naslovom održana...