Poziv studentima za učešće u izradi studije na temu “Vladavina prava i borba protiv korupcije”

Link za prijavni formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5VzjRTcwgNk9AlXpFut2ggZZRy19dv_wp1woU8Tsz-jNGnQ/viewform?c=0&w=1   Ovim putem Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli želi se zahvaliti studentskom udruženju Pravnog fakulteta Univerziteta Crna Gora – ADAMAS na pozivu naših studenata za učešće u...